Albania,  Podróże

Monaster Zvernec w Albanii.

Niedaleko Vlory na terenie laguny Narta znajduje się niewielka wyspa Zvernec, na której wybudowano poświęcony św. Marii klasztor prawosławny.

Monaster wybudowano w XIII wieku w czasach kiedy te tereny podlegały zwierzchnictwu bizantyjskiemu. Dzięki kilkukilometrowemu oddaleniu od Vlory i położeniu wyspiarskiemu klasztor przetrwał wiele dziejowych zawieruch. Mnisi zgromadzili bogaty księgozbiór. Klasztor odwiedzało wielu ważnych dostojników państwowych i duchownych. Było to ważne miejsce dla prawosławnych chrześcijan. Na cmentarzu należącym do monasteru pochowano wiele ważnych osób. Do połowy XX wieku klasztor zamieszkany był przez mnichów. W 1967 roku w wyniku antyreligijnej kampanii komunistycznej mnisi zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru. Biblioteka została spalona. W latach 70 tych na wyspie powstał ośrodek internowania albańskiej inteligencji. W latach 90 tych po obaleniu komunizmu w Albanii klasztor odrestaurowano i przywrócono jego religijną funkcję. Niestety mnisi nie powrócili do klasztoru i obecnie na co dzień na wyspie przebywa jedynie ochroniarz (w cerkwi nie wolno robić zdjęć). 

Zwiedzającym została udostępniona niewielka cerkiew.

Jest to popularne miejsce dla albańskich wycieczek. 15 sierpnia odbywają się w klasztorze uroczystości religijne ku czci Matki Bożej, które ściągają wielu pielgrzymów.

Na wyspę można dostać się pomostem, który w 2017 został zbudowany na nowo (wcześniej była tu wąska kładka).

Odkąd w 2014 roku zakazano polowań, w okolicach wyspy zobaczyć można pelikany i flamingi.

Tuż obok znajduje się plaża, ale ze względu na silne w tym miejscu prądy wodne odradza się pływanie. 

Źródło:

Stanisław Figiel, Albania.