Grecja

Muzeum Archeologiczne w Heraklion.

Muzeum Archeologiczne w Heraklionie jest jednym z największych i najważniejszych muzeów w Grecji.

Muzeum powstało pod koniec XIX wieku i początkowo mieściło niewielką ilość antyków. Na początku XX wieku wzniesiono nowy budynek muzeum w miejscu dawnego klasztoru św. Franciszka (został zniszczony przez trzęsienie ziemi), którego resztki można zobaczyć w ogrodzie muzeum. Niestety po trzech kolejnych trzęsieniach ziemi (1926, 1930, 1935) muzeum praktycznie przestało istnieć. Na szczęście ówczesny dyrektor muzeum zebrał fundusze na nowy budynek.

Nowa siedziba muzeum dostała specjalnie wzmocnioną konstrukcję, która miała chronić ją przed klęskami żywiołowymi. Budynek szczęśliwie przetrwał bombardowania w trakcie II wojny światowej i w 1952 roku ponownie został otwarty, a w 1964 roku otrzymał nowe skrzydło.

W muzeum znajdują się artefakty z wszystkich okresów prehistorii i historii Krety. Obejmują okres ponad 5500 lat od neolitu do czasów rzymskich.

Zwiedzanie rozpoczyna się od kolekcji minojskiej.

W tym makieta pałacu w Knossos.

Ogromne wrażenie robi ryton w kształcie głowy byka czyli naczynie używane do składania wina w ofierze bogom.

Dysk z Fajtos, którego miejsce produkcji a przede wszystkim przeznaczenie pozostaje tajemnicą. Na dysku ułożone są „słowa” złożone z 45 znaków (niektórzy naukowcy wskazywali na podobieństwa z egipskimi hieroglifami).  Podjęto oczywiście próby rozszyfrowania pisma znajdującego się na dysku, ale niestety skończyły się fiaskiem. Nadzieja jest w tym, że jeszcze zostanie odnalezionych więcej przedmiotów z podobnymi znakami.

Sarkofag z Hagia Triada pochodzi z epoki brązu i został znaleziony w grobowcu, prawdopodobnie należał do miejscowego władcy.

Fresk Tauromachia znaleziony w pałacu w Knossos. Jest to najpełniej zachowany zabytek pokazujący popularne na Krecie skoki przez byka.

Najsłynniejszym eksponatem muzeum jest figurka Bogini z wężami. Figurki (jest ich kilka) zostały znalezione przez brytyjskiego archeologa A. Evansa. To on nazwał figurki boginiami i kapłankami. Nie wiadomo czy archeolog miał rację, ale miejsce znalezienia tych figurek, czyli domowe sanktuaria może faktycznie na to wskazywać.

Sale na pierwszym piętrze są poświęcone czasom historycznym.

Ostatnie dwie sale na parterze to kolekcja rzeźb.

Muzeum jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi (wózki). Jest w nim sklepik z pamiątkami i kawiarnia. Dla dzieci jest kilka atrakcji.