Bułgaria

Muzeum Historii Medycyny w Varnie.

W latach 1868 – 1869 w Varnie powstał pierwszy cywilny szpital. Powstał dzięki bogatemu kupcowi Nikolaou Parashekev, który zapisał w testamencie ogromną sumę na budowę szpitala, w którym każdy miał być leczony bezpłatnie bez względu na płeć, wiek i przynależność religijną. Szpital przez lata pełnił różne funkcje – był ambulatorium wojskowym, izolatką dla chorych na cholerę, szpitalem zakaźnym, zakładem higieniczno – ediemiologicznym, stacją bakteriologiczną i szpitalem ginekologicznym.

W 1969 roku obchodzono 100 lecie szpitala charytatywnego w Varnie. Podczas obchodów środowisko lekarskie wpadło na pomysł stworzenia muzeum historii medycyny. Dziesięć lat później Okręgowa Rada Ludowa podjęła decyzję o stworzeniu muzeum, na którego siedzibę obrano dawny szpital charytatywny. W tworzeniu muzeum wzięli udział antropolodzy, archeolodzy, etnografowie, historycy, farmaceuci i historycy medycyny. Jednocześnie z pracami nad muzeum trwały prace pozyskiwania zbiorów, czyli starych instrumentów, fotografii, mebli i literatury medycznej, które przyjmowano w formie darowizn lub  odpłatnie od prywatnych kolekcjonerów, organizacji publicznych. W 1985 roku otwarto muzeum.

W muzeum znajdują się eksponaty od czasów prehistorycznych do współczesnych. Muzeum posiada bibliotekę medyczną.

Wystawy to:

Kolekcja paleoantropologiczna od V tysiąclecia p.n.e. do XV wieku.

Na tej wystawie prezentowana jest jedna z najbogatszych w Bułgarii kolekcja zbiorów paleoantropologicznych. Na wystawie można zobaczyć m.in. różne rodzaje pochówku.

Jednym z najciekawszych eksponatów jest czaszka z widocznymi deformacjami i dziurą po przeprowadzonej trepanacji.

Są też narzędzia używane w starożytności. Narzędzia medyczne zrobione z żelaza i brązu wykorzystywane były przez Traków, Greków i Rzymian za czasów ich kolonizacji państwa bułgarskiego.

Medycyna okresu osmańskiego zajmuje osobną salę. W czasach osmańskich medycyna ludowa była jedyną dostępną dla Bułgarów.

Wystawa zaczyna się od ikon świętych uzdrowicieli.

Jest tu sporo informacji o naturalnych metodach uzdrawiania, ziołach, leczniczym błocie, ługu itd.

Sporo jest o zabobonnych metodach leczenia, czyli zaklęciach itd. Tego typu metody uzdrawiania nadal są popularne w niektórych częściach Bułgarii.

Narzędzia i sprzęt medyczny używany od okresu osmańskiego.

Wśród sprzętu zobaczyć można zrobiony ręcznie w latach 50 tych rentgen.

Bardzo ciekawe jest pomieszczenie, w którym zobaczyć można rzeczy osobiste i dokumenty należące do lekarzy – biurko prekursora chirurgii w Bułgarii, prof. dr Paraskeva Stoyanova, patrona Uniwersytetu Medycznego w Warnie. Znajduje się tu rekonstrukcja prywatnego gabinetu lekarskiego.

Osobne pomieszczenie zajmuje stara apteka.

Instrumenty medyczne i dokumenty od wojny rosyjsko-tureckiej do XX wieku.

Źródło:

http://medmuseum.bg/