Polska

Z wizytą w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Na Kaszubach, dosłownie rzut kamieniem od Kościerzyny znajduje się jeden z oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Muzeum Hymnu Narodowego znalazło swoje miejsce w idealnej lokalizacji, czyli w dworze, w którym 29 września 1797 roku urodził się sam autor Hymnu Narodowego — Józef Wybicki.

W miejscu, w którym stoi dwór, wcześniej znajdował się inny budynek, zbudowany w XVIII wieku. W ręce rodziny Wybickich dwór znalazł się w roku 1740 i to właśnie za ich czasów otrzymał nowy wygląd. Do dzisiaj można podziwiać parter, który zachował się bez szwanku od czasów Wybickich. Niestety na początku XX wieku dwór uległ zniszczeniu. Pożar strawił część dworu. W 1912 roku budynek dworu został gruntownie przebudowany i m.in. z tego czasu jest łamany, czterospadowy dach.

W latach 70 tych XX wieku dwór zaadaptowano na Muzeum Hymnu Narodowego. Przywrócono mu wygląd z XVIII wieku. Uroczyste otwarcie nastąpiło w 1978 roku.

Zbiory muzeum to przede wszystkim pamiątki po Józefie Wybickim.  Wystawy stałe są trzy i są to:

1. Józef Wybicki i jego czasy.

To wystawa o życiu i działalności  publicznej Józefa Wybickiego.

Wśród eksponatów najbardziej wartościowa jest kopia rękopisu Mazurka Dąbrowskiego. Oryginał został wywieziony do Rosji. Czy jeszcze istnieje? Nie wiadomo.

2. Losy Mazurka Dąbrowskiego.

Wystawa przedstawia rolę Mazurka w świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów aż po II wojnę światową. Ciekawą część wystawy stanowią kobiety — uczestniczki powstań narodowych.

3. Polskie Symbole Narodowe.

Na tej wystawie można zobaczyć prawie 500 eksponatów w tym flagi, bandery, sztandary, orły mundurowe i wiele innych.

W Muzeum zobaczyć można nie tylko wystawy, ale też zaaranżowane wnętrza z czasów, kiedy w dworze mieszkał Józef Wybicki.

Muzeum posiada bardzo fajny sklepik z mnóstwem pamiątek i tym się wyróżnia spośród innych oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Po muzeum nie można się poruszać z wózkiem. Toaleta jest w drugim budynku.

Dwór otacza zabytkowy park, w którym rośnie 400-letni Dąb Wybickiego.

Obok budynku muzeum w 2013 roku zainstalowano 5-metrowy pomnik orła, który został wykonany z prawie 250 kos. Autorem tego unikatowego pomnika jest profesor Robert Florczak. 

Źródła:

http://www.jozefwybicki.pl/pl/