Szwecja

Gamla Uppsala.

Stara Uppsala położona jest na północ od Uppsali.

W czasach prehistorycznych Stara Uppsala była siedzibą królów z legendarnej szwedzkiej dynastii Ynglingów i była słynna w całej północnej Europie. Była to największa ludzka siedziba w obszarze Uppland.

Prawdopodobnie Stara Uppsala była religijnym centrum wyznawców Asy – politeistycznej religii sprzed czasów chrześcijaństwa. Miała się znajdować w tym miejscu ogromna świątynia – wg wzmianki Adama z Bremy, w której znajdowały się drewniane posągi Odyna, Thora i Frejra. W Starej Uppsali odbywały się zgromadzenia wolnych mężczyzn oraz duże targi. Co dziewięć lat składano tu ofiary z ludzi i zwierząt. Adam z Bremy nigdy nie był w Szwecji. Jego relacja w Templum Nobilissimum opiera się na opowieściach duńskiego króla i innych osób, które Adam spotkał na dworze króla Danii. Gdzie stała świątynia niestety nie wiadomo. Naukowcy wciąż toczą boją o jej umiejscowienie. Niektórzy opowiadają się za miejscem, w którym stoi obecnie kościół. Inni za tym, że świątynia stała wzdłuż kurhanów.

Z czasem kiedy linia brzegowa zaczęła się przesuwać, tym samym coraz bardziej oddalając Starą Uppsalę od wody, osada zaczęła tracić na znaczeniu strategicznym, ale nie religijnym. Dlatego też pierwsze arcybiskupstwo szwedzkie powstało właśnie w Starej Uppsali. Wybudowano tu kościół, który był siedzibą szwedzkich arcybiskupów do roku 1273, kiedy to stolica została przeniesiona do obecnej Uppsali. Z dawnego katedry, a potem kościoła parafialnego przetrwały tylko niewielkie fragmenty.

Na całym terenie Starej Uppsali znajduje się ponad 1 000 zabytków archeologicznych w tym cmentarzyska z epoki żelaza i czasów wikingów.

W samej Starej Uppsali zoabaczyć można trzy ogromne kopce królewskie i tzw. Kopiec Tingów (wolnych mężczyzn).

Kopce są zbadane pod względem archeologicznym. Kopiec Tingów badany był w latach 1989 – 1990, a pozostałe pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku.

Kopce datowane są na V-VI wiek n.e. Saga o Ynglingach zawiera informacje o tym, że spoczywają w nich królowie Aun, Egil i Adils. Kurhany są jednymi z największych w Szwecji.

Obok kopców znajduje się cmentarzysko z późnej epoki żelaza. W okolicy miało się znajdować dwa tysiące grobów, ale niestety większość zniknęła. W 1669 roku jeszcze było ich prawie siedemset. Obecnie jest około trzystu.

W 2000 roku na terenie cmentarzyska otwarto muzeum – Gamla Uppsala historisk centrum, w którym można zapoznać się z historią tego miejsca – zarówno mitami, jak i faktami.

Źródło:

https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/gamla-uppsala-museum/