Szwecja

„Twierdza” Fredriksborg.

W archipelagu sztokholmskim pomiędzy  Rindö i Värmdö znajduje się cieśnina Oxdjupet. To główny szlak żeglugi do Sztokholmu.

Ta cieśnina to bardzo ważne strategicznie miejsce. O jej znaczeniu wiedziano już w XVI wieku. Wtedy do król Gustav Vasa wydał rozkaz zablokowania cieśniny (w tym miejscu zatapiano statki).

W 1710 roku major Gabriel Cronstedt zaproponował, aby na Värmdö przy Oxdjupet zbudować umocnienia obronne. Miały one zabezpieczyć wejście do Sztokholmu. Fortyfikacje wybudowano po zakończeniu III wojny północnej.

Na szczycie wzniesienia – 40 metrów nad wodą wybudowano potężną redutę. Otoczono ją kanałem burzowym. Do budynku można było się dostać wyłącznie po moście zwodzonym. Reduta mieściła 40 armat i podobno na raz mogło w niej przebywać 2000 osób. Budynek miał własną studnię i ogrzewanie.

Całość fortyfikacji ukończono w roku 1735 i na cześć króla Fredrika I nazwano je jego imieniem. Były to jedne z najnowocześniejszych w tym czasie fortyfikacji w Europie.

W XIX wieku funkcje obronne przejęła pobliska twierdza Vaxholm, a tym samym Fredriksborg zaczęło popadać w ruinę. W latach 70 – tych XIX wieku zerwano piaskowiec z zewnętrznych ścian reduty i wykorzystano go do budowy umocnień naprzeciwko Fredriksborg.

W 1935 roku Fredriksborg została wpisana w rejestr zabytków.

Fortyfikacje są otwarte w sezonie letnim. Zimą rezydują w nich nietoperze.

Niedaleko reduty znajduje się budynek z 1751 roku, w którym obecnie znajduje się hotel.