Przewodnik po Sztokholmie,  Szwecja

Kościół św. Klary w Sztokholmie.

W samym centrum Sztokholmu ukryty między budynkami stoi piękny kościół św. Klary. Jest to kościół filialny tzn. że należy do parafii innego kościoła. Jest drugim co do wysokości kościołem w Szwecji – zaraz po katedrze w Uppsali. Wieża kościoła św. Klary mierzy 116 m.

Kościół stoi w miejscu dawnego klasztoru zakonu klarysek.

Król szwedzki Magnus I Birgersson postanowił w 1282 roku ufundować zakonowi klarysek klasztor z kościołem. Pierwsza opatka otrzymała imię Ingeborg. Król Magnus umieścił w klasztorze swoją 7-letnią córkę, która później została kolejną opatką klasztoru.

Do XV wieku klasztorowi powodziło się bardzo dobrze. Z czasem zaczęła maleć liczba nowicjuszek, jednocześnie malały dochody. Do wszystkiego dokładał się coraz silniejszy ruch reformacyjny. W XV wieku duża część klasztoru została zniszczona przez pożar. Klasztor zaczął popadać w ruinę.

W 1527 roku Gustaw I Waza nakazał zburzyć klasztor z kościołem. Oprócz budowli zostały zniszczone archiwa klasztorne. Z dawnego kościoła klarysek zachowały się tylko drzwi szafy ołtarzowej. Na terenie kościelnym powstało pastwisko dla bydła. Jego syn król Jan III Waza (mąż Katarzyny Jagiellonki) postanowił zbudować nowy kościół na miejscu dawnego klasztoru. Budowę nowego kościoła zakończono w roku 1590.

Kościół przez lata był wiele razy przebudowywany. W 1751 roku kościół strawił ogromny pożar w wyniku czego zniszczeniu uległy wieża z dachem, okna, posadzka i znajdujące się pod nią grobowce. Po odbudowie kościół zyskał klatkę północną. W 1753 roku wykonano nową ambonę.

W 1761 ukończono organy.

Piękne malowidła na sklepieniu kościoła powstały w roku 1904. Namalował je znany szwedzki malarz i grafik Olle Hjortzberga.

Dzisiejsza wieża to efekt prac restauracyjnych w latach 1884 – 1886, stąd jej neogotycka forma. W wieży wiszą cztery dzwony.

Cmentarz niewiele przeszedł zmian od XVII wieku. Jest na nim pochowanych wiele sławnych osób m.in. szwedzka poetka Anna Maria Lenngren.

Teren cmentarza jest ogrodzony. W jego południowej części znajduje się kaplica cmentarna oraz komory grobowe z XVIII wieku.

W południowej części terenu kościoła znajduje się dawna szkoła św. Klary. Została założona w 1649 roku przez mistrza Samuela Hammarinusa. Szkoła jest znana z tego, że uczęszczali do niej m.in August Strindberg oraz Gustaw Retzius. 

Źródło:

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/sta-clara-kyrka

2 komentarze