Przewodnik po Sztokholmie,  Przewodnik po Szwecji,  Szwecja

Kościół św. Marii Magdaleny w Sztokholmie.

Kościół św. Marii Magdaleny znajduje się na sztokholmskim Södermalm niedaleko Mariatorget.

W 1347 roku w miejscu obecnego kościoła św. Marii Magdaleny w związku z powstaniem nowego cmentarza król Magnus Eriksson rozkazał postawić kaplicę cmentarną pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. 

Był to pierwszy budynek kościelny na Södermalm. Kaplica stała do 1527 roku, kiedy to z powodów militarnych została rozebrana z rozkazu króla Gustawa Vasa. Jego syn Jan III, postanowił w 1588 roku zbudować na miejscu kaplicy kościół. Niestety wraz ze śmiercią Jana III w 1592 roku prace zostały przerwane i dopiero kilka lat później wznowione. Kościół został oddany do użytku dopiero w 1634 roku. Budową kościoła kierował najpierw Nikodem Tessin, a następnie jego syn Nikodem Tessin Młodszy. Nikodem Tessin tworząc projekt kościoła inspirował się kościołami jezuickimi w tym rzymską świątynią ll Gesu.

W 1759 roku kościół strawił wielki pożar, który zniszczył również 300 innych budynków w okolicy kościoła. Sprzed pożaru zachował się zachodni portal z 1716 roku, który obecnie jest głównym wejściem do świątyni. Z wyposażenia uratowała się m.in. chrzcielnica.

Odbudowa trwała do 1763 roku pod kierunkiem Carla Johana Cronstedt, który zaprojektował wnętrze kościoła w stylu rokoko. Pożar osłabił mocno mury kościoła, więc Cronstedt został zmuszony do obniżenia sklepień świątyni.

Kościół został zbudowany na planie krzyża. Posiada przybudówki z różnych epok.

W jednej z nich znajduje się kaplica.

Kościół posiada bogate wyposażenie.

Ołtarz jest dziełem 16-letniego Louisa Masreliez i przedstawia Pokłon Pasterzy. Został wykonany w 1800 roku.

Ambona jest autorstwa Carla Johana Cronstedt, który razem z głównymi członkami rady kościelnej należał do masonów. Ambona jest pełna symboli masońskich. Gałązki palmowe i girlandy kwietne otaczały świątynię Salomona, którą masoni są szczególnie mocno zainteresowani. Głowa cherubina również związana jest ze świątynią Salomona. Na ambonie znajduje się jedyny w kościele wizerunek Marii Magdaleny. Co ciekawe, elementy z ambony w kościele św. Marii Magdaleny były później kopiowane w innych szwedzkich kościołach.

Chrzcielnica pochodzi z 1638 roku i należy do ocalałego z pożaru inwentarza.

Kościół posiada podwójne organy.

Pierwsze organy zaprojektował Carl Fredrik Adelcrantz w 1774 roku. Obecne są z 1927 roku, ale przy ich budowie wykorzystano stare elementy.

Organy południowe zbudowane zostały w 1986 roku, według francuskich zasad organów barokowych co oznacza, że brzmią jak oryginalne organy z tamtych czasów.

W kościele św. Marii Magdaleny zostało pochowanych wiele znamienitych osób, których epitafia znajdują się na ścianach kościoła.

Pod posadzką kościoła znajduje się grób Christophera Polhem, szwedzkiego uczonego, wynalazcy i przemysłowca.

Na cmentarzu pochowany jest m.in. Evert Taube,  znany szwedzki artysta.

Źródła:

https://www.svenskakyrkan.se/mariamagdalena/forsamlingen

https://www.svenskakyrkan.se/mariamagdalena/sta-maria-magdalena-kyrka

Kyrkornas hemligheter – Stockholm av Anders Arborelius