Przewodnik po Sztokholmie,  Przewodnik po Szwecji,  Szwecja

Kościół św. Stefana/Szczepana w Sztokholmie.

Kościół św. Stefana znajduje się w parafii św. Jana w dzielnicy Sztokholmu, Vasastaden.

Kiedyś na miejscu kościoła stała mała drewniana kaplica, którą zbudowało w 1899 roku Towarzystwo Krzewienia Duszpasterstwa Kościelnego. Kaplica jako patrona otrzymała świętego Stefana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika, który działał w pierwszym chrześcijańskim zborze w Jerozolimie.

W 1901 roku przystąpiono do budowy dużego kościoła, a kaplicę przeniesiono do dzielnicy Aspudden, gdzie stała się kościołem św. Zygfryda. Nowy kościół św. Stefana został ukończony w 1904 roku.

Kościół ustawiony jest w kierunku północ-południe. Główne wejście prowadzi przez wieżę.

Do kościoła dostać się jeszcze można od północy wejściem przez salkę kościelną i wejściem od strony wschodniej.

Architekt, Carl Möller, projektując kościół św. Stefana, wzorował się na angielskich wiejskich kościołach. Kościół ma wiele cech zaczerpniętych ze średniowiecza, ale jednocześnie cechy stylu secesyjnego. Wyglądem przypomina też budownictwo w stylu wiktoriańskim. Jest mroczny i klimatyczny. Ze względu na to, że świątynia została wybudowana na zboczu wzgórza, jest od strony południowej bardzo wysoka. W szczycie południowym znajduje się krucyfiks wykonany przez Carl Eldh.

Od wschodu znajduje się Kaplica Herdena, która pełni funkcje salki kościelnej.

Piękne, ostrołukowe okna wykonane są wapienia. W wieży wiszą dwa dzwony. Jeden z 1743 roku należał kiedyś do kościoła św. Jana, drugi, mniejszy został odlany w 1904 roku przez K.G. Bergholtz.

Kościół jest dwunawowy. Nawa boczna od strony zachodniej jest niższa od nawy głównej. Obie mają piękne drewniane sklepienia.

W środku okazuje się, że jest to niewielki kościół o bielonych ścianach.

Szafka ołtarzowa to tryptyk z dziesięcioma obrazami kórych autorem jest Einar Forseth (autor m.in. mozaiki w złotej sali miejskiego ratusza).

 

Okno znajdujące się w północnej ścianie zostało zamurowane podczas remontu w 1926 roku.

Przepiękna chrzcielnica jest z 1960 roku.

Pierwsze organy kościół otrzymał w 1926 roku. Były to organy. Obecne, mechaniczne są z roku 1960.

Źródło:

https://www.svenskakyrkan.se/johannes/stefanskyrkan

Click to access B2CF4FB0-5473-48C1-845B-521E06955157.pdf